Med et landets billigste abonnement hos Miljøhuset, er du sikret tryg tilknytning til en kompetent samarbejdspartner inden for arbejdsmiljø, sundhed og trivsel med rådgivning for Folkekirken siden 1989 – og som den eneste private rådgiver der har specialiseret sig i Folkekirken.

Med et abonnement hos Miljøhuset, er du sikret tryg tilknytning til en kompetent samarbejdspartner inden for arbejdsmiljø, sundhed og trivsel med rådgivning for Folkekirken siden 1990 – og som den eneste private rådgiver der har specialiseret sig i Folkekirken.

APV og abonnement: Din livline og din garanti for sparring: Tilknytningen skal ikke bare kunne mærkes på økonomien men også som et element af tryghed i det løbende arbejdsmiljøarbejde. Du kan få sparring og her-og-nu-hjælp, når du har brug for det via telefon eller mail og inkluderet i abonnement er 1 årligt besøg. Første besøg ca 1 år efter APVen.

APVgrundpris for max 4 enheder (fx kirke, sognegård, 2 kirkegårde) 9500,-kr. Ekstra enheder + 1200,-kr/enhed. Tegnes der abonnement samtidig med APVen er prisen 8000,-kr. Ekstra enheder + 1000,-kr/enhed.

Abonnement: Abonnement forud sætter en velfungerende APV lavet af Miljøhuset med hotline det kommende år.

Grundpris for max 4 enheder (fx kirke, sognegård, 2 kirkegårde) 3200,-kr. Ekstra enheder + 900,-kr/enhed 

Provstiløsning: min. 7 kirker fra samme provsti eller fælles netværksgruppe

ProvstiAPV grundpris (max 4 enheder/sogn) 5500,-kr. Ekstra enheder 1000,-kr/enhed.

Provstiabonnement: grundpris 2900,-kr (max 4 enheder). Ekstra enheder 800,-kr/enhed.

Arbejdsmiljøeftersyn: Er du i tvivl om arbejdsmiljøet er i orden – så få Miljøhuset til at komme og gå jeres ting igennem. Vi ser på alt jeres skriftlige materiale sammen jer, kommenterer og peger på det, der er godt og det der mangler, så du ved hvad der skal arbejdes videre med.

Pris. 3000,-kr + moms + kørsel

Du betaler aldrig fuld pris for rådgivning: Med et abonnement følger også en række økonomiske fordele. Du får rabat på rådgivning, på kurser og på en række særlige ydelser.

Alle Priser er + kørsel + moms

Download prisliste her…