Også i Folkekirken er der mange eksempler på medarbejdere, der har behov for akut psykisk førstehjælp. Det kan fx være i situationer hvor:

– der sker alvorlige arbejdsulykker

– kirkegænger der falder om med hjerteanfald under en gudstjeneste

– besøgende der groft genererer medarbejderne

– trusler om vold mod fx kordegne, kirketjenere, gartnere m.v.

– oplevelse af tyveri

 

Erfaringen med psykisk 1.hjælp er, at der skal sætte ind hurtigst muligt. Miljøhuset har derfor udarbejdet en beredskabsplan til vores abonnementskunder, hvori der indgår en tilkobling til Nordisk KriseKorps, som vi samarbejder med.

Tilkoblingen er med i abonnementet og NKK fakturerer direkte til menighedsrådet/kirkegårdsbestyrelsen.

 

klik her for at se mere

Se mere under vores abonnement

 

Arbejdstilsynets reaktion:

Når ulykken er sket: hvis der ingen beredskabsplan er – er det påbudsområde

Når ulykken  ikke er sket vurderer Arbejdstilsynet det til at være et vejledningsormåde – der betyder: “det her synes vi I skal gøre noget ved.