Gennem Miljøhusets håndtering af mere end 300 anmeldte arbejdsskader på Folkekirkens område ved vi, at langt hovedparten af nedslidninger er i bevægeapparatet og ca 50% af alle ulykker er ved tunge løft.

Miljøhuset har erfaring med håndtering af det fysiske arbejdsmiljø og herunder selvfølgelig også det ergonomiske arbejdsmiljø.

Lovgivningen kræver, at også Folkekirken, som arbejdsplads forebygger, at deres medarbejdere får skader eller bliver slidt som følge af dårlige arbejdsstillinger, manglende hjælpemidler eller for lidt tid til at arbejde forsvarligt.

Omkring halvdelen af alle medarbejderne i Danmark har ondt i ryggen, og lige så mange har ondt i nakken. Det viser flere undersøgelser, som Videncenter for Arbejdsmiljø har iværksat. Både national og international forskning viser, at hvis man passivt venter på, at smerterne forsvinder, kan de tværtimod blive værre med risiko for at miste job og tabe livskvalitet. Hver fjerde langtidssygemeldte er fraværende på grund af muskel- og ledsmerter. Der er altså meget at vinde både for arbejdsgiver og for medarbejder og kolleger.

Nedslidningen viser sig over tid – det er også nedslidningen, der gør kroppen sårbar overfor pludselige tunge løft, fald osv.

Folkekirkerne skal derfor også have fokus på forebyggelse af smerter og sygefravær.

Miljøhuset hjælper kirker og kirkegårde mde, hvordan der skabes bedre ergonomiske vilkår. Mange er i tvivl om, hvad der er bedst at gøre, når man har ondt, og mange medarbejdere mener, at arbejdspladserne ikke lægger vægt på at forebygge smerter i muskler og led.

De ansatte skal oplæres og instrueres i god arbejdsteknik og brug af hensigtsmæssige arbejdsmetoder, redskaber, hjælpemidler

Miljøhuset hjælper med fx

  • forslag til ændrede arbejdsgange
  • den rigtige instruktion
  • valg af redskaber og hjælpemidler
  • indretning af fx kontorer
  • osv.

Kontakt Kathrine Arenstorff og få en snak om hvad vi kan gøre for dig på tlf. 21 27 50 92

Se også det lokale kursus om Ergonomi og arbejdsstillinger