• Konkret rådgivning i enkeltsager
  • Ergonomi
  • Hjælp til sikkerhedsdatablade
  • Skimmelsvamp
  • Støj og lysmålinger
  • Lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler
  • Lovpligtigt eftersyn af håndildslukkere og slangevinder
  • Arbejdspladsindretning