Den officielle definition på mobning er (Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø):

“Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.”

“De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Og der tages udgangspunkt i ofrets oplevelser – og ikke mobberen havde til hensigt at mobbe eller ej”.

Gennem de forløb Miljøhuset har været en del af, er det vores erfaring, at hvis mobning skal forebygges og håndteres effektivt er det nødvendigt at:

– Ansatte og ledelse er enige om hvordan et forløb skal forløbe og håndteres

– Medarbejderne inddrages fra starten

– Ledelsen vil og kan træffe effektive beslutninger, når det er nødvendigt

– Der hurtigt bliver lavet en tydelig beskrivelse af kommandoveje-og kompetenceveje (hvor og til hvem skal vi gå hen)

– At der så tidligt i processen som muligt indhentes professionel hjælp – det tjener sig ind i det lange løb

– At de involverede anerkender de mobbedes følser og de krænkelser de har været ude for og som kan være langvarige at løse

– At der er en erkendelse af hvad forløbet har lært de enkelte, gruppen, ledelsen og hele arbejdspladsen

– At der fremadrettet sættes fokus på et godt, sundt, udviklende og sikkert psykisk arbejdsmiljø

Miljøhuset bidrager gerne i hele forløbet – kontakt os og hør nærmere.