Menighedsrådets arbejdsmiljøansvar og opgaver – – sådan kommer du i gang med arbejdsmiljøet

 

Det nye menighedsråd er på plads og I har nu et formelt arbejdsgiveransvar og ansvar for arbejdsmiljøet.

Hvad har I fokus på? Der er et hav af opgaver og ønsker. Kan I blive enige?

Det er et stort ansvar og kan også være et stort arbejde.

Få sjove og spændende møder. Få overblik over arbejdsmiljøarbejdet i menighedsrådet og gør det let og fremadrettet. Bliv god til uddelegering og til at inddrage interessenter.

Miljøhuset hjælper med organisering og overblik. Vi kender til mange af de hjørner, kanter og faldgruber, der findes.

  • Arbejdsmiljølovgivningen/Ansvar og pligter
  • Beslutningsdygtighed
  • Procedure og spilleregler

Målgruppe: Kurset henvender sig til menighedsråd og ansatte med ledelsesansvar.

Udbytte: Du introduceres til ansvarsområdet arbejdsmiljø for et menighedsråd. Du får overblik over arbejdsmiljøområdet, kendskab til arbejdsgivers og leders ansvar, typiske problemstillinger og arbejdsmiljøorganisationens ansvar, opgaver og rettigheder. Du skaber tid til andre opgaver i menighedsrådet.

Indhold: Kurset tager udgangspunkt i lovgivningen og krav omkring instruktion, tilsyn og dokumentation.

Varighed: 09.00 – 16.00

Dato:

Afholdes for MR eller Provsti efter ønske.

 

 

Kontakt os for et lokalt kursus til fast pris.