• Fysisk arbejdsmiljø
  • Konkret rådgivning i enkeltsager
  • Ergonomi
  • Hjælp til sikkerhedsdatablade
  • Skimmelsvamp
  • Støj og lysmålinger
  • Lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler
  • Lovpligtigt eftersyn af håndildslukkere og slangevinder
  • Arbejdspladsindretning
 • Psykisk arbejdsmiljø
  • Konkret rådgivning i enkeltsager
  • Test af det psykiske arbejdsmiljø
  • Akut krisehjælp
  • Mobning
  • Konflikthåndtering
 • Politikker og procedurer