Når der er dunke og beholdere med faremærker (tidligere orange – nu med rød kant om) – fx algefjerner, gas, benzin, denatureret sprit, opvasketabs, toiletrens, skal der også være et sikkerhedsdatablad fra leverandøren og jeres egen arbejdspladsbrugsanvisning.

De skal opbevares i papirform, så de kan tages med på skadestuen eller lægebesøg.

Det kan være et stort arbejde – fx har vi hjulpet en kirkegård, der havde flere end 30 foreskellige produkter!

Miljøhuset hjælper gerne med at fremskaffe leverandørens sikkerhedsdatablade og hjælper med at lave jeres egne arbejdspladsbrugsanvisninger (for abonnementsunder har vi en skabelon så I selv kan gøre det).

 

Men når I skal i gang – så følg den her plan:

1. Ryd op i det I har

2. Kasser produkter, der ikke har været anvendt det sidste års tid

3. Beslut jer for hvilken politik I vil have (hvem må købe ind?, skal det være grønne produkter, de mindst farlige osv)

4. Tag stilling til det I har tilbage – kan I skaffe noget med samme virkning med mindre farlighed

5. Køb kun det ind I har brug for det næsste halve år

6. Centraliser indkøbet til så få leverandører som muligt

7. Lav en liste over de propdukter I har godkendt og som må købes

8. Skaf sikkerhedsdatabladene fra jeres leverandører

9. Lav jeres egne arbejdspladsbrugsanvisninger

 

Skal Miljøhuset skaffe leverandørens datablade er det 165,-kr og skal vi også lave en arbejdspladsbrugsanvisning er det yderligere 165,-kr hvis arbejdspladsen har en abonnementsordning – ellers er det 175,-kr pr stk.

Priserne er + moms