SOCIAL KAPITAL, TRIVSEL OG KOMMUNIKATION

Formål

Kurset tager afsæt i den sidste nye landsdækkende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i Folkekirken og giver deltagerne mulighed for at gå hjem og sætte fokus på en række nøglebegreber og bidrage til større trivsel på arbejdspladsen.

Indhold

  • De tre nøgleord er tillid, retfærdighed og samarbejde, der tilsammen giver godt  billede af den sociale kapital på arbejdspladsen
  • Den sociale kapital har indflydelse på den daglige trivsel og kommunikation og er en forudsætning for, at medarbejderne kan løse kirkens kerneopgave optimalt
  • Inspiration til hvilke metoder, I kan bruge til at kortlægge, måle og styrke den sociale kapital
  • Praktiske øvelser med værktøjer, der kan bruges til at arbejde med den
    sociale kapital

Kursusafvikling Kursets varighed er 7 timer – kl. 09.00 – 16.00