Medlemmer af arbejdsmiljøgrupper skal tilbydes 1½ dags (11timers) efteruddannelse årligt!

Miljøhusets supplerende arbejdsmiljøuddannelse opfylder alle lovgivningens krav og forudsætter ingen tidligere arbejdsmiljøuddannelser. Andre end arbejdsmiljøorganisationens medlemmer kan derfor få stort udbytte og er også meget velkomne.

Lokale kurser

Alle kurser fra programmet kan afholdes lokalt med op til 25 deltagere fx på provstiplan, i distriksforeninger, for faglige sammenslutninger eller et antal kirker kan gå sammen.

På det lovpligtige kursus kan der kun være 20 deltagere.

De korte kurser kan fx afholdes som fyraftenskurser.

I skaffer selv deltagere, kursussted og forplejning.

Kurserne kan også kombineres sammen – fx tilbyder vi et lokalt kursus over 2 dage, der samtidig er en fuld APV – med styr på alt i løbet af 2 dage!

Hent vores samlede kursusoversigt for for 2018:

kursus2017s