TEST AF PSYKISKE ARBEJDSMILJØ BLANDT MEDARBEJDERNE

Arbejdstilsynet stiller krav om, at menighedsrådet håndterer det psykiske arbejdsmiljø – normalt i forbindelse med APVen. Men det betyder naturligvis også, at der skal være styr på det hele året igennem.

MEN der skal jo ikke sættes fokus på det psykiske arbejdsmiljø for Arbejdstilsynets skyld – det skal være fordi meninghedsrådet erkender, at der gennem et øget fokus opnås en række værdifulde ting for arbejdspladsen, den enkelte medarbejder, menigheden og menighedsrådet.

Miljøhuset kan bidrage med rådgivning om den bedst mulige indsats, der er målrettet mod den enkelte arbejdsplads fx:

  • gruppesamtaler med medarbejderne
  • personlige samtaler med de enkelte medarbejdere
  • test der kan afdække om der er brug for en større indsats (er med i APV og abonnementsordningen)

Det testmateriale som Miljøhuset anvender er forskningsmæssigt baseret på Det Nationale Forskningscenters tests. Vi tager udgangspunkt i afdækning af de 6 guldkorn og Den Sociale Kapital – som også er anvendt ved de to store undersøgelser af Folkekirken i 2002 og 2012.

Pris: er med i APVen ved flere end 8 medarbejdere og er med i abonnementsordningen hvert 3. år.