• Trivsel go dialog
  • Kommunikation og samarbejde – to sider af samme sag
  • Feedback – at udvikle sig sammen

 

Målgruppe: Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og kontaktpersoner.

Udbytte: Du lærer at give og modtage konstruktiv feedback og får inspiration til, hvordan I kan udvikle en feedbackkultur, der forbedrer dialogen og samarbejdet.

Indhold: Forskellige feedbackteknikker og aktiv lytning, åbne spørgsmål og fremadrettede ønsker. Du introduceres til, hvad et anerkendende psykisk arbejdsmiljø er, og hvilken betydning det har i daglige samarbejde.

Varighed: kl. 9.00 – 16.00