Gennem vores arbejde med Folkekirker over hele landet er vi fuldt ud klar den store byrde mange menighedsråd og især kontaktpersonerne oplever det er, at håndtere arbejdsmiljøet. “Og vi ved ikke engang om det er rigtigt det vi gør” er et udsagn vi tit møder. Men der er ingen grund til panik: med Miljøhusets grundige og gennemarbejdede APV koncept får du styr på det hele.

Når Miljøhuset hjælper med en Arbejdspladsvurdering (APV) og rådgivning sker det normalt efter et koncept, der fx kan være:

 1. Vi mailer skemaer som de ansatte udfylder i deres naturlige kollegagrupper. Er I flere end 8 udfyldes individuelt et spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø (baseret på de 6 guldkorn og Social Kapital).
  Alt materialet sendes til Miljøhuset før besøget, hvor vi mødes med kontaktpersonen, kirkegårdslederen og en evt arbejdsmiljørepræsentant og går det hele + arbejdspladsen igennem.
 2. Vi starter op med et morgenmøde med ansatte (dog ikke koret), hvor de sammen i deres faggrupper udfylder APVskemaer. Er de flere (over 8) laver vi en test af det psykiske arbejdsmiljø – elles tager vi en snak om det. AmG laver sammen med Miljøhuset en arbejdsmiljørundering til alle arbejdspladserne, snakker med de ansatte og ser tingene efter i sømmene.
 3. Eller en anden model efter aftale med jer.

Ved APV processens afslutning afleveres en komplet arbejdsmiljømappe, der indeholder al nødvendig dokumentation og hjælp til overblik:

 1. Den gennemførte APV, med det lovpligtige indhold: kortlægning, analyse, risikovurdering, handleplaner og aftaler om opfølgning
 2. En lovpligtig vurdering af det psykiske arbejdsmiljø ud fra virksomhedens eget materiale, vores test eller en dialog med medarbejderne
 3. En lovpligtig vurdering af sammenhængen mellem arbejdsmiljøet og sygefraværet
 4. Tjek af lovlige kørekort blandt de, der fører køretøjer på virksomhedens vegne
 5. Oplæg fra Miljøhuset til fremtidige arbejdsmiljørunderinger på arbejdspladsen i en abonnementsordning
 6. Driftjournal ved brug af kirke eller sognegård hvor der er flere end 150 deltagere
 7. Vi hjælper med at dokumentere arbejdsmiljøorganisationens lovlighed og gennemførelse af eventuelle lovpligtige kurser
 8. Oplæg fra os til udarbejdelse af lovpligtige instruktioner til de ansatte og tjecker, om det er påkrævet med div beredskabsplaner
 9. Tilknytning i en beredskabsplan fdor psykisk førstehjælp til Nordisk Krisekorps
 10. Vi laver en lovpligtig logbog over alle tekniske hjælpemidler og laver det lovpligtige eftersyn sammen med AmG
 11. Hvis Arbejdstilsynet har været på besøg – ser vi på det
 12. Hvis der har været arbejdsulykker de sidste 2 år, hjælper vi med at forebygge
 13. Når det er formålstjenligt, hjælper vi med at opstille retningslinjer for udefra kommende håndværkere m. v.
 14. Sammen laver vi en komplet liste over jeres faremærkede produkter, og hjælper med at skaffe leverandørens sikkerhedsdatablade og laver de lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger
 15. Vi ser jeres lovpligtige rygepolitik igennem og hjælper gerne med udkast til en evt alkoholpolitik, sygefraværspolitik, arbejdsmiljøpolitik m.v. som en ekstraydelse
 16. Vi hjælper også med den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse og kompetenceudvikling af arbejdsmiljøorganisationen

 

ABONNEMENTSORDNING

Hvis det ønskes, kan vi lave en aftale om hotline 365 dage om året og et årligt besøg, hvor vi går det hele igennem sammen, så det sikres at dit arbejdsmiljø altid er up to date.

Rekvirer vores prisliste:

Kathrine Arenstorff
tlf: + 45 21 27 50 92
mail: kathrine@miljohuset.dk

Ulrik Hauger
tlf: +45 61 30 13 27
mail: ulrik@miljohuset.dk