Miljøhuset har erfaring med håndtering af psykisk arbejdsmiljø siden 1980 og siden 1989 på Folkekirkelige arbejdspladser.
Lovgivningen kræver, at alle arbejdspladser kan dokumentere, at det psykiske arbejdsmiljø håndteres – det kan ske gennem samtaler med de ansatte, referater fra møder, APV, MUS, større eller mindre test.
Miljøhuset har udviklet egne testredskaber af forskellige størrelse, men alle med udgangspunkt i den seneste forskning fra bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, De store test af den samlede Folkekirke m.m.
Vi hjælper med at håndtere det Psykiske arbejdsmiljø gennem test, samtaler og gruppesamtaler med ansatte, deltagelse i AmG og AmU møder osv.
Vi har også lang erfaring i håndtering af påbud fra Arbejdstilsynet – vi oplever dem ofte som uproblematiske, men der skal lægges lokale kræfter i – og her kan vi hjælpe.
Kontakt os for flere oplysninger

——————————————————————————————————————–

  • Konkret rådgivning i enkeltsager
  • Test af det psykiske arbejdsmiljø
  • Akut krisehjælp
  • Mobning
  • Konflikthåndtering